Bericht uit de Leeuwarder Courant van
15 december 2001